Det finns motiv till att investera i olika former. För somliga handlar det om att man vill uppleva spänning, för andra att man vill stötta en verksamhet man tror på framåt. Men oftast är den bakomliggande drivkraften att man öka sitt kapital.

Idag finns fler investeringsalternativ än någonsin tidigare. Trots detta håller de flesta i första hand fast vid traditionella investeringar. Där några av de vanligaste är aktiehandel, guldinvesteringar, fastigheter och mynthandel.

Blickar man bakåt i tiden, kan man enkelt se att fastighetshandel varit ett mycket lönsamt val. Framförallt gäller detta för dem som valt att investera i bostäder i eller kring städer. Många nya miljonärer har tillkommit just på detta vis.

Et enkla exempel på hur utvecklingen kan ha sett ut för lägenhetsköpare i svenska städer. På 90-talet var insatslägenheterna fortfarande mycket billiga att köpa in, det gick då att hitta bostadsrätter för 5000 – 10 000 kr. Idag är motsvarande fastigheter värderade till 500 000 – 2 000 000 kr. En ökning på flera tusen procent. Idag är bomarkanden betydligt mer mättad. Att göra tusentals procent i vinst är osannolikt, men allt jämt går det att tjäna bra pengar på fastighetsköp.

Istället för fastigheter väljer majoriteten just nu satsa på aktiemarknaden. Antingen investerar man i enskilda aktier eller också köper man fonder. 2013 var en riktigt vinstår för de flesta investerarna, men nu talar flera experter om en förväntad rekyl nedåt. Börsen har sällan haft en sådan hög notering som den har idag, det finns således en uppenbar risk att kurserna faller tillbaka ganska rejält detta eller nästkommande år.

Nya alternativa investeringar

Parallellt med de traditionella investeringsformerna har ett antal nya intressanta alternativ vuxit fram. Flera av dessa är fullständigt digitaliserade. Framförallt handlar det om olika digitala valutor, var av Bitcoin är den mest kända.

Bitcoin skapades 2009 som ett alternativ till nationsvalutorna. Genom att bidra med beräkningskraft kan du utvinna Bitcoin och bygga upp en digital förmögenhet, vilken sedan kan användas för att handla varor och tjänster online.