Flera undersökningar som genomförts de senaste åren visar att svensken överlag trivs väldigt bra på arbetet. Det gör att många verkligen värdesätter sin anställning och frivilligt ger det där lilla extra för att hinna med alla förväntade sysslor. Dessutom tillhör arbetskulturen i vårt land de mest humana i världen.  Några konkreta exempel är att vi har rätt att vara hemma med barn när de är små och när de är sjuka (VAB) och har rätt till ersättning vid sjukdom.

Ett starkt skäl att vi faktiskt har så många rättigheter som vi har är fackets stora inflytande i samhället. En majoritet av arbetstagarna i Sverige har själva valt att vara med i facket dels för att säkra sin egen framtid men också för att man tror på idén om ett starkt kollektiv. Genom detta medlemskap säkerställer du din trygghet på både kort och lång sikt.

Långsiktigt innebär ditt engagemang att facken i Sverige fortsatt har mycket att säga till om vad gäller arbetsrätt, arbetsmiljölagar och lagstadgade rättigheter som semesterersättning och sjukvårdsförsäkring.

Kortsiktigt ser du till att skydd dig och din lön. Man brukar säga att man skall leva i nuet men i tider av uppsägningar är det viktigt att tänka ett steg framåt och inte bara leva för dagen. Fackförbund ser till att du slipper känna oro inför framtiden. Som medlem får du möjlighet att teckna olika försäkringar som ser till att du åtminstone har ekonomin på din sida om du blir av med din tjänst. De två viktigaste försäkringarna är akassa och inkomstförsäkring, genom att teckna dessa behåller du nästan all lön även fast du blir uttvingad i arbetslöshet.

Risker med att inte ingå i fackförbund

Trots att det finns uppenbara skäl att gå med i facket, finns det trots allt  ganska många människor som väljer bort fackförbund. Ett av de vanligaste skälen till detta är att man anser att det kostar för mycket att vara medlem (Man kan räkna med att behöva betala ungefär 400-1200 kr för medlemskap och akassa). Dock är det ganska riskabelt att resonera på detta vis, för vad händer om du plötsligt förlorar arbetet, ja då kommer du gå miste om betydligt mycket mer än någon tusenlapp varje månad i fall du valt att inte gå med i facket.

En annan uppenbar risk med att fler väljer bort fackförbunden är att dessa arbetsorganisationers inflytande minskar radikalt, vilket i sin tur riskerar att leda till att arbetsgivare får osunt mycket makt över sina anställda. På lång sikt kan ett sviktande medlemsantal till och med äventyra den lagstadgade semestern, kollektivlöner och pensionsvillkoren.