Företagare har många arbetsuppgifter och en av dess huvudsyssla är att ta hand om ekonomin. Idag tar faktiskt alla de ekonomiska sysslorna lika lång tid som företagets andra moment. Företagsekonomi är oerhört viktigt för dem som har ett företag och det kan vara en god idé att anmäla sig till en kurs i ämnet om kunskap saknas. Kurserna omfattar allt om hur ett företags ekonomiska hantering går till, vare sig det gäller bokföring eller revision. En revision utförs inte av företagaren själv utan av en utomstående part. Så här går en revision till:

  1. Insamling av material
    En revisor eller annan tjänsteman går igenom företagets bokföring. Det gäller alltså att ha ordning och reda på papper och kvitton. Revisorn och företagaren, eller en anställd, kommer överens om ett möte och revisorn intervjuar och ställer frågor om det är något denna undrar. En revision sker för att säkerställa att det är ordning på finanserna och att det inte gjorts några fel i bokföringen. Den som utför revisionen granskar inte allt på plats utan tar med sig svaren på frågorna tillsammans med material från företaget som sedan granskas i lugn och ro.
  2. Granskning
    Det är svårt för revisorer att granska företag eftersom de ofta måste vara väl insatta i arbetsmomenten. Dessutom ändras skatter, lagar och regler kontinuerligt så de måste vara väl insatt i även dessa förändringar. I stort sett vid varje regeringsskifte tillkommer det nya lagar om skatter, som det är ett måste att ha kunskap i för att kunna göra en korrekt revision.
  3. Beslut
    När granskningen är klar lämnas ett revisionsbetyg med motiveringar. Ibland är det något som inte är acceptabelt och som företagaren måste ändra på. Ibland kan det även vara en missuppfattning, så företagaren ges tillfälle både att förklara samt att utföra ändringar innan revisionen skickas vidare.

På alla företag i Sverige, oavsett storlek, utförs revisioner. Om du behöver hjälp med din revision kan du kontakta PWC för mer information.