En hemförsäkring täcker endast vissa personskador och gäller endast vid somliga olyckor. Hos AIG direkt har du möjlighet att skaffa specialanpassade olycksfallsförsäkringar och barnförsäkringar samt en unik cancerförsäkring.

AIG i Sverige är en del av AIG Europe Limited som är världens näst största försäkringsbolag. Koncernbolaget har funnits i 90 år och har sammanlagt 88 miljoner kunder i 130 olika länder. Den svenska delen av bolaget har funnits i 40 år.