IF försäkringar gör det lätt för privatpersoner och företag att försäkra det som är verkligt värdefullt i tillvaron.  Försäkringbolaget har fått höga betyg i Svenskt Kvalitetsindexs undersökningar där det framgår att IF har de mest kunderna i Sverige.

Hos IF kan du skaffa avtal för det mesta alltifrån personförsäkringar till större avtal rörande ert boende eller företagande. Men framförallt är IF kända för sin bilförsäkring som finns i fem olika varianter.  I samarbete med Blocket erbjuder  If Skadeförsäkring även Blockets Begagnatförsäkring, med vilken det är möjligt att försäkra bilar köpt från begagnatmarknaden.

Uppskattningsvis har IF försäkringar 3,6 miljoner kunder i hela Norden och Baltikum och försäkringsbolaget har totalt omkring 6800 personer anställda.