Svea ekonomi är ett allsidigt finansiellt företag med många olika tillbud för företag. Här finns lösningar för den som vill få rätsida på företagsekonomin. Belåna era fakturor eller använd er av leasingupplägg.

Hos bi-firman Svea Direkt återfinns Sveas lån- och sparalternativ. Denna del vänder sig i första hand till privatpersoner. Några populära produkter är möjligheten att samla lån och skaffa skuldfinansiering.Svea Koncernen har verksamhet i Sverige, Finland och Norge. Bolaget bildades 2004 och är i ständig tillväxt.