Vår katalog är helt gratis att använda, väljer du att publicera en artikel hos oss övertar vi äganderätten över materialet. Vi arbetar långsiktigt och prioriterar kvalitet framför kvantitet. Samtliga artiklar granskas manuellt och publiceras först efter redaktörens godkännande.

En grundläggande förutsättning för publikation är att du uppfyller följande krav:

  • Artikeln skall på ett tydligt vis beröra ämnen som ekonomi, finans eller företagande för att inkluderas.
  • Texten måste vara unik, där du själv är författare eller på annat vis äger rätt till detta artikelmaterial.
  • Artikeln skall vara minst 300 ord för 1 extern länk eller sammanlagt maximalt 2 externa länkar för artiklar med minst 400 ord. Expertpengar.se förbehåller sig även rätten att lägga till interna länkar till andra artiklar publicerade på sajten inom samma eller närliggande ämne.
  • Innehåll och relevans. Arikeln måste ge läsaren något, rena reklamtexter kommer ej publiceras.
  • Du behöver även förse artikeln med en bild av något slag. Det är viktigt att du äger rätten till denna bild.
  • Förbjudna ämnen. Vi accepterar inte några texter av rasistisk, pornografisk, olaglig karaktär. Artiklar om spel och dobbel är inte heller tillåtna.

Granskning och publicering av nya artiklar sker fortlöpande.